Den djupgående massagen är till skillnad från den klassiska en metod där man eftersträvar att komma djupare ner i musklerna eller behandla en så stor del av muskelfibrerna som möjligt. Detta är en hårdare massage, mer djupgående och skadeförebyggande. terapeutiska stretchar förekommer. I denna massagen använder jag mej av vax, och ett annat tryck i vävnaden. En stelhet någonstans i fasciakedjan kan ge upphov till att rörelsen tas upp för mycket i någon annan del av kroppen med risk för skada i både den förkortade och förlängda vävnaden. Jag letar efter orsaken till problemet utefter hela fasciakedjan. Problemet kan sitta någon annanstans än där själva smärtan sitter. Här kan vi tillsammans utifrån ditt rörelsemönster komma fram till varifrån ditt problem kan ha uppkommit.

50080275_l