Den djupgående massagen är till skillnad från den klassiska, en metod där man eftersträvar att komma djupare ner i musklerna eller behandla en så stor del av muskelfibrerna som möjligt. Detta är en hårdare massage, mer djupgående och skadeförebyggande. terapeutiska stretchar förekommer och ett annat tryck i vävnaden. En stelhet någonstans i fasciakedjan kan ge upphov till att rörelsen tas upp för mycket i någon annan del av kroppen med risk för skada i både den förkortade och förlängda vävnaden.

Välj gärna denna variant som peppande, en mer fartfylld massage där du har din egen favoritlista, tex träningsmusik. Du meddelar mej när du kommer hur du tänkt. Passande på 30min behandling.

50080275_l